مرور برچسب

قرنطینه

مرزهای ناپیدای جهانی‌شدن

گفتگو با مجله آزما ندا عابد کرونا نشان داد که مرز نمیشناسد آیا این ویژگی و شوکی که به جهان وارد کرد باعث حاکم شدن نوعی نگاه بین المللی در نظامهای بهداشتی حاکم نمیشود؟ سازمان‌های بهداشت جهانی، همچون نهادهای رسمی اقتصاد و سیاست…

تاملات کرونایی (۵)

«فاصله‌گذاری» و اپیدمی‌ها بخش دوم: از روستا‌نشینی تا شهر‌صنعتی همان‌طور که مطالعات پارینه‌آسیب‌شناسی (Paleopathology) نشان می‌دهند، در اواخر دوره پارینه سنگی و از دوره نوسنگی (انقلاب کشاورزی) یعنی از حدود پنجاه هزار تا ده هزار سال پیش…

تجربه جهان و تجربه ما از کرونا

در گفتگو با خبرگزاری فرارو ۱-آقای دکتر شما به عنوان شخصی که سالها تجربه زندگی در اروپا را داشته اید،از دیدگاه شما این قرنطینه ای که در اروپا انجام شده، با انجام این امر در ایران کدامیک کارکرد بهتری دارد و آیا آن چیزی که در غرب اجرا شد…

کرونا و جهان پساکرونا

متن گفتگوی مهدی تدینی و ناصر فکوهی در گفتگوی زنده در اینستاگرام ۲۶ فروردین ۱۳۹۹ قابل ذکر است که خبرگزاری ایبنا بدون اجازه و اطلاع ما متن بسیار پرغلط و ویرایش نشده ای از این گفتگو را با عنوانی خود خواسته منتشر کرده که به هیچ وجه مورد…

کرونا؛ روایت آخرالزمانی

یکی از گرایش های غالب در جوامع مدرن، بازگشت به نظام های اسطوره ای باستانی در قالب های جدید است. میرچیا الیاده از نخستین نظریه پردازانی بود که به این موضوع اشاره کرد و در کتاب تاریخ ادیان خود، ایدیولوژی های جدید و حتی سکولار را اشکالی از…