مرور برچسب

قباد شیوا

سازندگان فرهنگ مدرن ایران

انتشار سه کتاب «بهروز غریب‌پور»، «قباد شیوا» و «هارون یشایایی» به روایت ناصر فکوهی  نرگس کیانی/ خبرنگار گروه فرهنگ سه کتاب «بهروز غریب‌پور»، «قباد شیوا» و «هارون یشایایی» به روایت ناصر فکوهی به عنوان اولین سری از مجموعه…

انتشار کتاب «قباد شیوا»، به روایت ناصر فکوهی

کتاب «قباد شیوا»، به روایت ناصر فکوهی توسط انتشارات گهگاه منتشر شد. اگر بخواهیم قباد شیوا را در یک یا دو کلمه معرفی کنیم و تصویری کمابیش صادقانه از او به دست دهیم باید بگوییم «سادگی و صمیمیت». عموماً وقتی با طراح و گرافیستی با…