مرور برچسب

فیلم مستند جامعه شناسی یک ورزش رزمی است

جامعه شناسی یک ورزش رزمی است(بخش آخر)

مترجم: ناصر فکوهی بخش دوم و آخر پیر کارل - به خصوص اشتباه است که تصور کنید فیلم، یک تصویر کلی از مفاهیم بوردیو عرضه می کند. من خودم را در این حد نمی دیدم. ایده من آن بود که در افراد علاقه ایجاد کنم که به سوی آثار بوردیو بیایند.…

جامعه شناسی یک ورزش رزمی است(۱)

گفتگو با پیر کارل درباره فیلم او از زندگی پیر بوردیو بخش اول توضیح: فیلم مستند« جامعه شناسی یک ورزش رزمی است» ساخته پیر کارل(Pierre Carles) است، این فیلم بینندگان را با مبارزه تقریبا روزمره و ناپیدایی که جامعه شناس فرانسوی برای پیشبرد…