مرور برچسب

فروپاشی

آسیب‌شناسی ذهنیت فرهنگی ایرانی (بخش هشتم)

آسیب‌شناسی ذهنیت فرهنگی ایرانی / درسگفتار/ بخش هشتم / توهم فروپاشی سیاسی – فکری(سقوط و انسداد تاریخی) توهم نسبت به یک رخداد در فروپاشی و انسداد تاریخی می‌تواند پیوند زیادی با توهم گذشته طلایی داشته باشد. واژه انسداد فکری یا…

فروپاشی یا نوزایی: آمریکا در انتظار سرنوشت خویش

تا چند روز دیگر سرنوشت انتخابات آمریکا روشن خواهد شد و هر چند ممکن است این سرنوشت، تداوم تعلیق کنونی تا یک یا چندین هفته باشد، اما تصویر ما از آینده این کشور و به تبع آن سرنوشت جهان بسیار روشن‌تر خواهد بود. در این روزهای آخر، با ناصر فکوهی،…