مرور برچسب

فرح اصولی

کتاب پنجاه و پنج (۴): فرح اصولی

کتاب پنجاه و پنج / عکس‌های مهرداد اسکویی/ یادداشت‌های ناصر فکوهی/ چهار/ فرح اصولی (1332) آن دخترک کوچک که پشت پرده پنهان شده بود؛ که خجالت می‌کشید؛ که می‌خواست چیزی بگوید اما نمی‌گفت؛ که چشمان خندانی داشت، اما سرش را همیشه به زیر…