مرور برچسب

فرانسه

درباره شبکه های اجتماعی فرانسه

گفتگو با ناصر فکوهی /  مجله مدیریت و ارتباطات / 159/ مرداد 1402 یک سوال کلی، شیوه استفاده، مواجهه و کاربست شبکه‌های اجتماعی توسط شهروند مثلا فرانسوی آیا تفاوت‌های معناداری با شهروندی مثل ایران دارد؟ بدون شک.اصولا…

مانه: یک انقلاب نمادین (۱)

پیر بوردیو برگردان ناصر فکوهی درس‌های کلژ دو فرانس 1998-2000 از این هفته انتشار کتاب مهم پیر بوردیو «مانه: یک انقلاب نمادین» در وبگاه انسان شناسی و فرهنگ آغاز می‌شود. این کتاب شامل درس‌های تقریبا سه سال از پژوهش‌های پیر بوردیو بر…

مصایب «شارلی» در فرانسه‌ ای بحران زده

آدام الیک و لیز آلدرمن، در نیویورک تایمز 14 ژانویه 2015 (24 دی 1393) مقاله‌ای با عنوان «بحران فرانسه به مثابه نشانه‌ای از زخم‌هایی کهنه» نوشته‌اند که به خوبی گویای موقعیت بحرانی فرانسه پس از شوک تروریستی هفته گذشته است. این مقاله می تواند…

اعدام

5 سال پیش با شروع دوره ریاست جمهوری فرانسوا میتران در فرانسه، وی به یکی از جسورانه ترین برنامه های پیشنهادی اش در دوران کارزار انتخاباتی، جامه عمل پوشاند و در 17 سپتامبر سال 1981 تنها چند ماه پس از شروع کار کابینه جدید، وزیر دادگستری او،…

در سوگ سیاست: فقر انتخاب، سارکوزی نماینده واحد راست فرانسه

امروز در کنگره بزرگی که در ورسای برگذار شد، حزب حا کم فرانسه (او.ام.پ.) با شرکت بیش از 80 ن هزار نفر و با ترتیب دادن یک نمایش بزرگ که ظاهرا با صرف هزینه چند میلیون یورویی در پی بازتولید الگویی امریکایی در فرانسه است، به تنها نامزد خود برای…