مرور برچسب

عواطف انسانی

زبان طبیعی عواطف

پل اکمن / برگردان ناصر فکوهی پل اکمن(Paul Ekman) متولد سال 1934 و از سال 1968 استاد روان‌شناسی در مدرسه پزشکی دانشگاه کالیفرنیا در سانفرانسیسکو است. مطالعات او در سال‌های اواخر  دهه 1960 درباره اشکال بیان در چهره انسان آغاز…