مرور برچسب

عربستان

جنایت، جنایت را نمی شوید!

درباره اعدام‌های وحشیانه در عربستان سعودی و جنایات اوکراین دو روز پیش، 11 مارس 2022، عربستان سعودی، بار دیگر یکی از رکوردهای تاریخی خود را در اعدام هم‌زمان با اعدام 81  جوان از طریق «گردن زدن»، شکست و نام خود را به مثابه یکی از…