مرور برچسب

شهناز تهرانی

عکس فوری (۲۵۹): داستان سه زن 

(تصویر: پوستری برای نمایش«روسپی بزرگوار» اثر ژان پل سارتر) روایت‌های زندگی روزمره در زمانه‌ای بحرانی که همه یا تقریبا همه مشغولند تا «روایت‌سازی» کنند و افراد را از متن به حاشیه بکشانند، ارزش معنایی و آسیب‌شناسانه خودشان را دارند. یکی از…