مرور برچسب

شهر و کار

ساخت‌زدایی ِ یک مثلث ِ مدرن: شهر، کار، باز

  پدید آمدن «شهر» یا «دولت-شهر» را در نظریه‌پردازی سیاسی و تاریخ تمدنی، عموما امری سیاسی می‌دانند. البته در این شکی نیست که «شهر باستان» شهر ِ فرادستان بود، ولو آنکه گاه در چارچوب برج و بارو و قلعه‌ای که ایجاد می‌کرد، به فرودستان هم امکان…