مرور برچسب

سیاست

همه چیز رنگ و بوی سیاسی دارد: گفتگو با ناصر فکوهی

ایمان گنجی اشاره: ناصر فکوهی، جامعه‌شناس و انسان‌شناس معاصر، سال 1335 در تهران متولد شد. فکوهی دانشیار گروه انسان‌شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، مدیر تارنمای پربازدید انسان‌شناسی و فرهنگ و عضو انجمن بین‌المللی جامعه‌شناسی و…

در شرافت ِ «سیاست»

عزت الله سحابی، روز 10 خرداد ماه 1390 (31 ماه مه 2011) در 81 سالگی درگذشت. آنچه بیش از هر چیز در نوشته ها و مطالبی که پس از درگذشت وی به چشم می خورد، اجماعی تقریبا کامل در اخلاقی بودن و الگو وار بودن حیات او و نه لزوما در «سیاستمدار بودن»…

یک اتفاق پیچیده به نام «زندگی»، یک اتفاق ساده به نام «سیاست»

سال 1388، که با روزهای خوش و سرزنده یک اتوپیا آغاز شد و هر چند با تلخی زیاد و غم و اندوهی سخت برای بسیاری از ایرانیانی تداوم یافت و هنوز دارد که باید بار سنگین دوری یا از دست دادن همیشگی عزیزانشان و خاطراتی دشوار را تا آخرین لحظات حیات بر…

بوردیو و سقوط سیاست

در نظریه عمومی بوردیو، ‏حوزه سیاسی و سیاست را می توان به مثابه یک “میدان“(champ)با هر حوزه دیگری مقایسه کرد: جایی برای مبادله “سرمایه ها“ ی اقتصادی‏ اجتماعی‏ و فرهنگی‏، جایی برای به دست آوردن امتیازاتی هر چه بیشتر و با هدف بازتولید خود این…