مرور برچسب

سکوت

کوته‌نوشت‌های اجتماعی(۳۸):سکوت، سکون، خلاء و تولید معنا 

در موسیقی و زبان گفتاری، سکوت؛ در کُنش اجتماعی و نظام حرکتی میان انسان‌ها و درون جامعه، سکون یا بی‌حرکتی؛ و در تولید فضا و نوشتار و هنر، خلاء، سپیدی یا سیاهی، رابطه‌ای تنگاتنگ با یکدیگر دارند و هر کدام به نوبه خود سبب می‌شوند که بتوان…