مرور برچسب

سه گانه آبی

موزه خیال (۱۵): کیشلوفسکی و ریستوری

کیشلوف کیشلوفسکی (۱۹۴۱-۱۹۹۶) سینماگر برجسته لهستانی، به ویژه با سه‌گانه قدرتمند خود «سه رنگ» (1993-1994) شهرت دارد. سه رنگ ِ پرچم فرانسه، آبی و سفید و قرمز که او به مثابه نماد سه آرمان آزادی، برابری و برادری، به سه روایت فیلمیک در…

موزه خیال (۱۲): ولادیمیر کاندینسکی (۱۸۶۶-۱۹۴۴) و آبی ِ آسمانی (۱۹۴۰)

ولادیمیر کاندینسکی  را به حق بنیانگذار نقاشی انتزاعی دانسته‌اند. اما این نکته نباید ما را از نقش بزرگ هنر آفریقایی، در شکل‌دادن به حرکت بدوی‌گرایی (primitivism) اروپایی، کوبیسم و سورئالیسم غافل کند. آثار کاندینسکی در بخش عمده…