مرور برچسب

سقوط اجتماعی

عکس فوری (۲۷۹): سقوط آزاد اخلاقی جامعه ایرانی؟

برخی از رخدادها و تصویرهای کوچک، گویایی بالایی در تشخیص موقعیت یک جامعه دارند: برای نمونه در شرایطی که سراسر جهان در حال حاضر نگران جنگی است که در خاور‌میانه برپا شده و کشتار غیر‌نظامیان، گروگان‌گیری و بمباران گسترده غزه نخستین نشانه‌های…

عکس فوری (۲۵۰): خشونت سیاسی و انتظار تغییر 

امروز 17 دی ماه 1401، بار دیگر خبر  «اعدام» دو جوان اعلام شد که خود متهم به قتل جوان دیگری بودند.  از آنجا که ظاهرا این روندی است که در آن این تصور شکل گرفته که از طریق آن، بحرانی حل خواهد شد یا تغییری اساسی، ایجاد،  تذکر چند نکته…

اندیشه و بحران ِ اندیشه

یکی از بحث‌هایی که در هفته‌‎های اخیر  بارها موضوع  مناقشه و گاه سردرگمی بوده است اینکه: در شرایط کمابیش وخیمی که کشور ما  در یکی دو سال اخیر تجربه می‌کند (بحران کرونا، سوء مدیریت‌ها، بحران‌‌های اجتماعی، گرانی  و....) آیا هنوز جایگاهی هم…