مرور برچسب

سخنرانی

نخستین همایش علوم شناختی و علوم انسانی

نخستین «همایش علوم شناختی و علوم انسانی» با هدف بسط گفتمان تخصصی درباره دستاوردهای علوم شناختی در حوزه های مختلف علوم انسانی از سوی موسسه مطالعات اجتماعی و فرهنگی وزارت علوم در تاریخ ۲۹ تیرماه در محل تالار فارابی برگزار خواهد شد. در این…

شهر پایدار: استراتژی هایی برای قرن بیست و یکم / ۲

شهر پایدار: استراتژی هایی برای قرن بیست و یکم / سخنرانی: دکتر ناصر فکوهی / قزوین / ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ / زمان سخنرانی: ۵۵ دقیقه / بخش دوم: 29 دقیقه / محصول: انتشارات دیداری شنیداری انسان شناسی و فرهنگ

شهر پایدار: استراتژی هایی برای قرن بیست و یکم / ۱

شهر پایدار: استراتژی هایی برای قرن بیست و یکم / سخنرانی: دکتر ناصر فکوهی / قزوین / 9 اردیبهشت 1394 / زمان سخنرانی: 55 دقیقه / بخش اول: 26 دقیقه / محصول: انتشارات دیداری شنیداری انسان شناسی و فرهنگ

هویت شهری و هویت شهروندی: آسیب شناسی و استراتژی ها / ۳

هویت شهری و هویت شهروندی: آسیب شناسی و استراتژی ها / سخنرانی: دکتر ناصر فکوهی / قزوین / دانشگاه آزاد اسلامی - واحد باراجین / ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ / زمان سخنرانی: ۹۴ دقیقه / بخش سوم: ۳4 دقیقه / محصول: انتشارات دیداری شنیداری انسان شناسی و فرهنگ…

هویت شهری و هویت شهروندی آسیب شناسی و استراتژی ها / ۲

هویت شهری و هویت شهروندی: آسیب شناسی و استراتژی ها / سخنرانی: دکتر ناصر فکوهی / قزوین / دانشگاه آزاد اسلامی - واحد باراجین / ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ / زمان سخنرانی: ۹۴ دقیقه / بخش دوم: ۳۰ دقیقه / محصول: انتشارات دیداری شنیداری انسان شناسی و فرهنگ…

هویت شهری و هویت شهروندی آسیب شناسی و استراتژی ها / ۱

هویت شهری و هویت شهروندی: آسیب شناسی و استراتژی ها / سخنرانی: دکتر ناصر فکوهی / قزوین / دانشگاه آزاد اسلامی - واحد باراجین / ۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ / زمان سخنرانی: 94 دقیقه / بخش اول: 30 دقیقه / محصول: انتشارات دیداری شنیداری انسان شناسی و فرهنگ…

دیالکتیک مرگ و فراموشی

گفتن از مرگ و شنیدن از مرگ در جهان کنونی، از همان ابتدا حسی ناراحت کننده و اضطراب آمیز را در گوینده و شنونده ایجاد می‌کند، حسی که برای انسان شناسان آشنا است و در مفهوم «تابو» خود را متبلور می‌کند: آنچه نباید بر زبان راند، آنچه نباید به سویش…