مرور برچسب

سال 1400

بی کفایتی  بالادستی‌ها و انفعال پایین‌دستی‌ها

گفتگو با روزنامه همشهری درباره چند رویداد سال 1400   1- سناريوي كشتار در خانواده خرمدين‌ها شايد شوك‌آورترين خبري بود كه ارديبهشت‌ماه 1400 رخ داد. ماجرايي كه با فيلم‌هاي منتشر شده، چه از نظر فرم و چه محتوا، با هر آنچه در ذهن مخاطب…