مرور برچسب

زیبایی شناسی

کوته‌نوشت‌هایی بر فیلم‌های بزرگ قرن بیستم (۳): آتش سبز

آتش سبز (۱۳۸۶/ ۲۰۰۸)/ محمدرضا اصلانی (۱۳۲۲) دغدغه اصلانی، از خلال هنر، شعر و فلسفه قابل درک نیست. مسئله، پیچاپیچ ِ گره‌هایی است که آن پهنه‌های معنایی ِ زیباشناختی را در کار او، به یکدیگر پیوند زده‌اند. از این روست که تنها با ادراک این…

تنش، شورش و انقلاب در قاب عکس (۲)

سویه‌های عکس اگر از عکس‌های خودنگار بگذریم که موضوع این مقاله نیست، هر عکس دستکم دوسویه دارد: عکاس و سوژه عکاسی. افزون بر عکس‌های خودنگار که در آنها عکاس و سوژه یکی می‌شوند، نوع دیگری از عکاسی را نیز مایلم در اینجا کنار بگذارم زیرا…

در ستایش در هم‌آمیختگی هنری

محسن حجاریان، موسیقی‌شناس برجسته ایرانی در مطلبی با عنوان:«سرنوشت نقد موسیقی ایرانی» به خاطراتی از دوران انقلاب اشاره می‌کند و با تمثیل جذابی که از تقلیل‌گرایی در ذهنیت‌ها در آن زمان به وجود آمده بود، نشان می‌دهد که چطور افراد بر اساس چند…

زیباشناسی امر ساده

عکاسی عشایری در ایران بسیار زود و از ابتدای قرن بیستم با ورود نخستین انسان شناسان اروپایی و آمریکایی (اسپونر، بارت، بازن، بک، تاپر و … که تخصص تقریبا همه یِ آنها مطالعات عشایری بود ) آغاز شد. دغدغه یِ این پژوهشگران که چندان نیز با رویکردهای…