مرور برچسب

زندگینامه

روایت یک زندگی / گفتگوی بلند با کلود لوی استروس

 برگردان ناصر فکوهی   گفتگوی کاترین کلمان(Catherine Clement ) و دومینیک-آنتوان گریزونی(Dominique-Antoine Grisoni ) با کلود لوی استروس. در این گفتگو که در سال 1985 انجام شده است کلود لوی استروس تصویری از زندگی خود از کودکی ترسیم کرده…