مرور برچسب

دیکتاتورهای قرن بیستم

دیکتاتورهای قرن بیستم (بخش دوم): مقدمه: چرا دیکتاتوری؟

درسگفتارهای ناصر فکوهی / دیکتاتورهای قرن بیستم / مقدمه/ بخش دوم/ چرا دیکتاتوری؟ / با همکاری نسرین غلامحسین‌زاده در این درسگفتارها، هر بار در چند جلسه بحث خواهیم کرد تا کم و بیش موضوع باز کنیم و خود را محدود به گذار سریع از آن…

دیکتاتورهای قرن بیستم ( بخش اول ): مقدمه: چرا دیکتاتوری؟

درسگفتارهای ناصر فکوهی / دیکتاتورهای قرن بیستم / بخش اول / مقدمه: چرا دیکتاتوری؟ / با همکاری نسرین غلامحسین‌زاده در نخستین جلسه مجموعه درسگفتارهای «دیکتاتوری‌ها و نظام‌های اقتدار‌مدار قرن بیستم»  با ارایه یک مقدمه، منابع و مباحث عمومی در…