مرور برچسب

درد زایمان

انسان شناسی درد و رنج (۸۸)

داوید لوبروتون برگردان ناصر فکوهی و فاطمه سیارپور هرچند محیط زایمان درجه رنج کشیدن از آن را مشخص می‌کند، اما گاه نکته‌ای کوچک کافی است تا همه چیز تغییر کند. فرانسواز (۴۱ ساله) چهار بار زایمان‌های «آرام» و «شادمانه» داشته است اما در…

انسان‌شناسی درد و رنج (۸۷)

ماری در زمانی که خود را برای زایمان آماده می‌کرد، به یاد می‌آورد که متصدی آموزش آن‌ها گفته بود زنان باید بیاموزند که درد خود را دوست داشته باشند، چون درد بهرحال آنجا خواهد بود و چاره دیگری هم برای این کار نیست. در زمان زایمان این سخنان او…

انسان‌شناسی درد و رنج (۸۵)

ف. لاماز پس از سفری به شوروی، روش زایمان بدون درد (یا زایمان با آماده‌سازی روانی – جسمانی) را وارد فرانسه کرد. البته این اصطلاح چندان درست نیست زیرا درد در این نوع زایمان از بین نمی‌رود بلکه به زن آموخته می‌شود که آن را کنرل کرده و بُعد رنج…