مرور برچسب

خوشبختی

سمینار مسائل فرهنگی و اجتماعی معاصر: خوشبختی و سبک زندگی (بخش سوم)

سمینار مسائل فرهنگی و اجتماعی معاصر/  ناصر فکوهی / فصل دوم / خوشبختی و سبک زندگی/ تابستان1401/ بخش سوم/ با همکاری، ویرایش علمی و نوشتاری آیدا نوابی / مهر 1402     بازار خوشبختی اقتصاددانان و روان‌شناسان تلاش‌های زیادی برای…

سمینار مسائل فرهنگی و اجتماعی معاصر: خوشبختی و سبک زندگی (بخش دوم)

سمینار مسائل فرهنگی و اجتماعی معاصر/  ناصر فکوهی / فصل دوم / خوشبختی و سبک زندگی/ تابستان1401/ بخش دوم/ با همکاری، ویرایش علمی و نوشتاری آیدا نوابی / مهر 1402 بحران اساسی امروز در بحث خوشبختی قرارگرفتن آن در نوعی فرآیند بازاری شدن است،…

سمینار مسائل فرهنگی و اجتماعی معاصر: خوشبختی و سبک زندگی( بخش اول)

سمینار مسائل فرهنگی و اجتماعی معاصر/  ناصر فکوهی / فصل دوم / خوشبختی و سبک زندگی/ تابستان1401/ بخش اول/ با همکاری، ویرایش علمی و نوشتاری آیدا نوابی / مهر 1402   آیا خوشبختی امری بدیهی است؟ یا (خوشبختی به مثابه امری پاردوکسیکال)…

مغزهای افسرده، دست‌های ورزیده

مغزهای افسرده، دست‌های ورزیده درباره نگونبختی و خوشبختی در این یادداشت از اصلی به نظر بدیهی در علوم اجتماعی، و نه لزوما مورد توافق سایر اندیشمندان، حرکت می‌کنیم که کمتر به آن توجه می‌شود و آن اینکه: حضور انسان در جهان، آنچه…