مرور برچسب

خوب زیستن

سمینار مسائل فرهنگی-اجتماعی: خوشبختی و سبک زندگی (بخش پنجم)

سمینار فرهنگی -اجتماعی «خوشبختی و سبک زندگی» تابستان 1402 جلسه دوم: یونان و رُم باستان درسگفتارهای ناصر فکوهی / با همکاری آیدا نوّابی   2- خوشبختی به مثابه امری میانه: ارسطو دوران طلایی یونان باستان براساس ایده‌ها و…