مرور برچسب

خمرهای سرخ در کامبوج

گفتارهای عمومی(۱۲۸): درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم:خمرهای سرخ

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و بیست و هشتمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه ده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “درآمدی بر نسل کشی ها و جنایات بزرگ سیاسی در قرن بیستم” در تاریخ پنجشنبه 15 دیماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی…

بهای بی تفاوتی و توهم

طی روزهای اخیر، نخستین اقدام رسمی و آیین‌وار برای محاکمه خمرهای سرخ در کامبوج انجام گرفت. قضات دادگاه 177 کامبوجی و 13 غیر کامبوجی) در این روز درکاخ سلطنتی پنوم پن رسمائ سوگند خوردند تا کار این محاکمه بتواند پس از هشت سال آماده سازی،…