مرور برچسب

خشونت

کنش و نظریه (۹): خشونت با ما چه خواهد کرد؟

جامعه مدرن ایرانی در روند تاریخی و پر نشیب و فراز شکل گیری اش، هر چند ریشه های عشایری نیز داشته و همچون بسیاری از جوامع منطقه آسیای میانه و بین النهرین حاصل امواج مهاجرتی گوناگون بوده است، اما نزدیک به سه هزار است که بر اساس یک نظام مرکزی…

دشمنی در قالب جنس «دیگر»: زنان میدان تحریر

در هفته های گذشته (خرداد 1391) یکی از مهم ترین اخباری که در مطبوعات و رسانه های بین المللی در کنار انتخابات مصر و بر سر کار آمدن «اخوان المسلمین» به چشم می خورد، تظاهرات زنان مصری بود که در میدان تحریر در طول تمام دوره ناآرامی های سیاسی از…

تماشای خشونت ارزان ترین تفریح!:

سينا قنبرپور در گفتگو با ناصر فکوهی «وقتی امکانی برای دسترسی سهل و فارغ از ترس و واهمه برای استفاده از اوقات فراغت وجود نداشته باشد، نباید تعجب کنیم که چرا خیلی ها به ارزان ترین روش ها یعنی تماشای خشونت در ابزارهای تصویری و با استفاده از…

خروج از منطق خشونت و چاره اندیشی برای جلوگیری از تکرار جنایت

جنایتی که در حق «آمنه» انجام شده است و تا کنون بارها و بارها تکرار شده، گویای یکی از مهیب ترین بازنمودهای  جامعه ای است پدر سالار که مردان در آن به خود حق می دهند حتی «عشق» خود را با نابودی  و یا تخریب  تقریبا کامل فیزیکی و روانی موضوع عشق…