مرور برچسب

جوزف کسوت

موزه خیال (۷):جوزف کسوت (۱۹۶۵)/ یک و سه صندلی (۱۹۴۵)

جوزف کسوت را از بنیانگزاران «هنر مفهومی» می‌دانند. او در سال 1965 مجموعه‌ای  از «یک و سه‌هایش» عرضه کرد که این شهرت را برایش به وجود آورد. در این هنگام کسوت هنوز بیست سال بیش نداشت. یک سال بعد تایید مارسل دوشان، مجسمه‌ساز برجسته…