مرور برچسب

جهانی‌شدن

درسگفتار: خود و دیگری (بخش اول)

خود و دیگری / درسگفتار/ مقدمه/ بخش اول در این مجموعه از درسگفتارها به مبحث «خود و دیگری» می‌پردازیم. مبحثی بسیار اساسی و پراهمیت که درک بهتر و عمیق‌تر آن باید نگاهی نسبتاً جامع به آن داشت و موضوع را از چشم‌اندازی گسترده‌ بررسی کرد.موضوعی…

خرده‌فرهنگ‌های «اقلیتی» و سبک زندگی

خرده‌فرهنگ‌های «اقلیتی» و سبک زندگی روند ها و چشم اندازها در ایران ناصر فکوهی چکیده: جهانی‌شدن روند متناقض مدرنیته را تشدید کرده و آن را درون فرایندی متقابل از همگن‌سازی‌ها و ناهمگن‌سازی‌های هویتی – جماعتی  وارد نموده است. اثر…