مرور برچسب

جنگ در خاورمیانه

تحلیل جنگ و مسائل پساجنگ از منظر انسان‌شناسی (بخش چهارم)

گفتگو با ناصر فکوهی  2ـ1ـ2ـ امکان یا امتناع کاربست الگوی نظری یکسان در تحلیل دو جنگ جهانی و جنگ ایران و عراق کم‌تر کسی را می‌توان یافت که جنگ جهانی اول را به‌مثابه یک جنگ ملی درک کند. برعکس، این جنگ را ـ که یکی از خونین‌ترین…

عکس فوری (۲۸۳): مرگ یک هیولای صد ساله، هنری کیسنجر

روز 29 نوامبر 2023(8 آذر 1402) یکی از بزرگترین جنایتکاران جنگی جهان در قرن بیستم، سرانجام در صد سالگی چشم از جهان فرو‌بست. هنری کیسنجر که بسیاری از مطبوعات و شبکه‌های اینترنتی پیشرو آمریکا لقب «هیولای هیولا‌ها» را کاملا برازنده او…