مرور برچسب

جنبش هنری

سورئالیسم و انسان‌شناسی (بخش اول)

سوررئالیسم یک حرکت ادبی- هنری بود که در فاصله دو جنگ جهانی در اروپا ظاهر شد و سپس در بسیاری دیگر از نقاط جهان در آثار هنرمندان و نویسندگان گسترش یافت و نوعی «بین‌الملل» ویژه را به وجود آورد که تقریبا تا دهه 1960 فعال بود. آثار سوررئالیست‌ها…