مرور برچسب

جنبش اجتماعی

زندگی سیاسی شده است

زندگی سیاسی شده است گفت‌‌وگو با ناصر فکوهی انسان‌شناس / نشریه موفقیت / 441/ مهر 1402 حسن همایون: «زندگی» چگونه مطالبه شد؟ شهروندان ایرانی انتظار‌شان از زندگی واجد چه ویژگی‌هایی‌ است؟ پرسش از زندگی در سالی که رفت گسترده‌تر شده است؛ …

زیر پوست آرامش اجتماعی

«صلح اجتماعی» مقوله‌ای است که اهالی علوم‌ انسانی، نظریه‌پردازان اجتماعی و کارگزاران مدیریتی بر اهمیت آن در سیستم‌های اجتماعی پیشرفته و شهری معترف هستند. آرامشی که در یک سیستم اجتماعی میان شهروندان یک جامعه وجود دارد «صلح اجتماعی» خوانده…