مرور برچسب

جنایت

عکس فوری (۲۵۶): چپ‌هراسی یا تاریخ‌شناسی

در فاصله برکنار شدن رضا شاه به دلیل نافرمانی از قدرتهایی که کمتر از بیست سال پیش از آن او را با کودتایی بر سرکار آورده بودند در سال 1320، و کودتای دیگری که محمد رضا شاه، پسرش را باز به وسیله همان قدرت‌ها و تقریبا با همان سرنوشت،…

جنایت، جنایت را نمی شوید!

درباره اعدام‌های وحشیانه در عربستان سعودی و جنایات اوکراین دو روز پیش، 11 مارس 2022، عربستان سعودی، بار دیگر یکی از رکوردهای تاریخی خود را در اعدام هم‌زمان با اعدام 81  جوان از طریق «گردن زدن»، شکست و نام خود را به مثابه یکی از…