مرور برچسب

جرم شناسی

ابعاد جامعه شناختی صدور حکم اعدام

گفت و گو با ناصر فکوهی درباره ابعاد جامعه شناختی صدور حکم اعدام بازی باخت – باخت از بین بردن امید در جامعه محسن آزموده صدور حکم اعدام برای سه جوان در روزهای اخیر موج وسیع و خیره کننده ای از واکنش ها در عرصه عمومی به خصوص در فضای…