مرور برچسب

توهم فرهنگی

توهم فرهنگها

توهم فرهنگ‌ها / گفتگو با آدام کوپر برگردان ناصر فکوهی آدام کوپر(Adam Kuper) انسان‌شناس و مورخ انگلیسی در این گفتگو درباره مفهوم فرهنگ و استفاده بیش از اندازه سستی که از آن در ادبیات کنونی می‌شود به بحث می‌پردازد، مفهومی که هر…

درسگفتار: آسیب‌شناسی ذهنیت فرهنگی ایرانی (بخش دوم)

آسیب‌شناسی ذهنیت فرهنگی ایرانی / درسگفتار/ مقدمه/ بخش دوم ۵- توهم فروپاشی سیاسی – فکری در لحظه‌ای خاص: فرهنگ‌ها و تمدن‌ها از ساده‌ترین آن‌ها و حتی جوامع بدون نوشتار تا امپراتوری‌های بزرگ، همواره بر اساس نظام‌های خطی (اغلب…