مرور برچسب

تنش‌های قومی‌

پاره‌های اندیشه و هنر (۱۵): قوم

 کلود ریویر/ برگردان ناصر فکوهی مفهوم «قوم» ( ethnie در فرانسوی و ethnic  در انگلیسی) از ریشه یونانی ethnos به معنی نژاد، مردم، ملت، قبیله آمده است و در قرن نوزدهم به وسیله واشه دو لا پوژ(Vacher de Lapouge) بار دیگر ابداع شده است. البته…