مرور برچسب

تداوم در سیاست خارجی ایالات متحده

دروغ بزرگی به نام تغییر؟ تداوم در سیاست خارجی ایالات متحده

پایان جنگ جهانی دوم و ورود جهان به فضای دو قطبی( bipolar sphere ) ناشی از نظم نوین بوجود آمده در کنفرانس "یالتا" در سال 1945، نوید دنیایی نو را برای حاکمان آمریکایی می داد. قدرتی نو که توانسته بود در مدت کوتاهی وارث امپراطوری های کهن شود و…