مرور برچسب

تبعیض نژادی

ارزش فرهنگ شرق را همچون فرهنگ غرب بدانیم

گفت و گوي «اعتماد» با ناصر فکوهی مدیر موسسه انسان شناسی و فرهنگ درباره ممانعت از ورود افغان‌ها به بام‌لند قاسم منصور آل‌كثير يكي از مجموعه‌هاي تجاري-تفريحي تهران، ورود شهروندان افغانستاني در ايام نوروز 1402 را ممنوع و علت آن را راحتي…

عکس فوری (۲۴۳): قدرت؛ خودزایی و خودویرانگری

اگر قدرت را در دست کم در یکی از معناهایش، اِعمال اراده یک فرد یا گروه بر اراده فرد یا گروه دیگری برخلاف رضایت آنها بدانیم، می‌توانیم سلسله مراتبی از میزان خشونت قدرت‌ها تعریف کنیم: در این سلسله مراتب کمترین خشونت در «مشروع» و…