مرور برچسب

تاریخ باستان

سمینار مسائل فرهنگی-اجتماعی: خوشبختی و سبک زندگی (بخش نهم): تاریخ باستان

سمینار مسائل فرهنگی-اجتماعی: خوشبختی و سبک زندگی (بخش نُهم) /تاریخ باستان/  با همکاری آیدا نوابی در جامعه مدرن به دلیل تحرک و جابه جایی افراد در گروه‌ها و طبقات مختلف، احساس فردی خوشبختی توجیحی منطقی دارد. اما در جوامع باستانی…