مرور برچسب

بیگانه

پیوست‌هایی بر مقاله کامو؛ بیگانه‌ای در شهر

برگردان: ناصر فکوهی پیوست‌های زیر برای مقاله «کامو بیگانه‌ای در شهر» نوشته ناصر فکوهی انتخاب شده که در مجله برگ هنر  شماره ۳۳ بهار ۱۴۰۱، منتشر شده‌ است. پیوست‌ها به نقل از ویژه‌نامه مجله لوپوان درباره کامو انتخاب شده‌‌ است. ابتدا توضیح…

عکس فوری (۲۴۱): بیگانه کامو

در «بیگانه»، شخصیت اصلی، ظاهرا آدمی «بی‌احساس» است: کسی که حتی در تشیع جنازه مادرش هم گریه نکرده؛ کسی که نه تنها یک انسان (آن هم یک عرب) را بدون هیچ دلیلی کشته است، بلکه از آن بدتر، هیچ‌گونه نشانه و تظاهری به پشیمانی از این کار…