مرور برچسب

بدن خود

نظریه های بدن(۱): نظریه‌های باستان (بخش اول)

بدن / درسگفتار/ نظریه‌های باستان/ بخش اول ناصر فکوهی درآمد نظری حول مفهوم بدن به این دلیل سودمند است که می‌توانیم به بنیان اندیشه و شناخت در مورد بدن از ابتدا تا به امروز نگاهی بیاندازیم. تقریبا تمام این نظریات، بیشتر ریشه‌های خیالین…