مرور برچسب

انسان شناسی جنگ

تحلیل جنگ و مسائل پساجنگ از منظر انسان‌شناسی (بخش اول)

تحلیل جنگ و مسائل پساجنگ از منظر انسان‌شناسی گفتگو با ناصر فکوهی   بخش اول: فرهنگ در بستر تاریخ، تاریخ در بستر نظریه‌ها و رویکردهای فرهنگی فصل اول: فرهنگ و سیر دگرگونی واژگانی و مفهومی آن در تاریخ رویکرد خاص‌گرایانه به فرهنگ…

عکس فوری (۲۸۱): گرگ خشمگین و فرشته گمراه

عکس فوری (281) / گرگ خشمگین و فرشته گمراه: جهان در آستانه سقوط در دوزخ جنگ (تصویر: پیروزی مرگ، پیتر بروگل، 1562) چشم‌اندازها تیره‌اند و داستان خوشی در کار نیست: در قرن شانزده، هابز که جمله «انسان گرگ انسان است» را به او نسبت داده‌اند…

تنش، شورش و انقلاب در قاب عکس (۳)

بازتابندگی سه سویه ابتدا به صورتی بسیار اختصاری بگوییم بازتابندگی در رویکرد انسان‌شناسی چیست و سپس موقعیت سه سویه مورد نظرمان را در «بحران» اشاره کنیم. آنچه عمدتا در چند دهه اخیر با واژه بازتابندگی مطرح شده و در آن پیر بوردیو تاثیر زیادی…

گفتگو با استفان اودوان روزو: انسان شناسی جنگ

ترجمه ناصر فکوهی ساکت! داریم آدم می کشیم! وقتی می خواستم از استفادن اودوان روزو(Stephane Audoin-Rouzeau) بخواهم که یکبار پیش از چاپ، گفتگویش را بخواند، شنیدم که به رواندا رفته است تا درباره نسل کشی توتسی ها(Tutsi) تحقیق کند. روزنو…