مرور برچسب

انسان شناسی جنگ

تنش، شورش و انقلاب در قاب عکس (۳)

بازتابندگی سه سویه ابتدا به صورتی بسیار اختصاری بگوییم بازتابندگی در رویکرد انسان‌شناسی چیست و سپس موقعیت سه سویه مورد نظرمان را در «بحران» اشاره کنیم. آنچه عمدتا در چند دهه اخیر با واژه بازتابندگی مطرح شده و در آن پیر بوردیو تاثیر زیادی…

گفتگو با استفان اودوان روزو: انسان شناسی جنگ

ترجمه ناصر فکوهی ساکت! داریم آدم می کشیم! وقتی می خواستم از استفادن اودوان روزو(Stephane Audoin-Rouzeau) بخواهم که یکبار پیش از چاپ، گفتگویش را بخواند، شنیدم که به رواندا رفته است تا درباره نسل کشی توتسی ها(Tutsi) تحقیق کند. روزنو…