مرور برچسب

الجزایر

سناریویی تکراری و پایانی همیشه تلخ‌: درباره اعتراضات فرانسه

تصویر یک دختر جوان، که پس از غارت یک فروشگاه معروف، با بغلی پُر از لباس‌های لوکس و با شادمانی، از میان در و پنجره‌های شکسته آن بیرون می‌آید، این روزها در فضای مجازی به ویژه در ایران بسیار پرطرفدار شده و هر کسی با رویکرد خود آن را تعبیر و…

الجزایر: گذشته هایی که باز می گردند

پنجاه سال پیش در چنین روزهایی ( 28 ژانویه 1957 ، 8 بهمن) جنگی آغاز شد که بزودی نام «جنگ کثیف» (Sale Guerre) به خود گرفت: جنگی نابرابر میان قدرت استعماری فرانسه علیه ملی گرایان جبهه آزادیبخش الجزایر(FLN) . روزنامه لوموند با انتشار مقاله ای…