مرور برچسب

اقتصاد و فرهنگ

سمینار مسائل فرهنگی و اجتماعی معاصر: خوشبختی و سبک زندگی (بخش سوم)

سمینار مسائل فرهنگی و اجتماعی معاصر/  ناصر فکوهی / فصل دوم / خوشبختی و سبک زندگی/ تابستان1401/ بخش سوم/ با همکاری، ویرایش علمی و نوشتاری آیدا نوابی / مهر 1402     بازار خوشبختی اقتصاددانان و روان‌شناسان تلاش‌های زیادی برای…