مرور برچسب

اعتراضات فرانسه

سناریویی تکراری و پایانی همیشه تلخ‌: درباره اعتراضات فرانسه

تصویر یک دختر جوان، که پس از غارت یک فروشگاه معروف، با بغلی پُر از لباس‌های لوکس و با شادمانی، از میان در و پنجره‌های شکسته آن بیرون می‌آید، این روزها در فضای مجازی به ویژه در ایران بسیار پرطرفدار شده و هر کسی با رویکرد خود آن را تعبیر و…