مرور برچسب

استبداد

دیکتاتورهای قرن بیستم (بخش دوم): مقدمه: چرا دیکتاتوری؟

درسگفتارهای ناصر فکوهی / دیکتاتورهای قرن بیستم / مقدمه/ بخش دوم/ چرا دیکتاتوری؟ / با همکاری نسرین غلامحسین‌زاده در این درسگفتارها، هر بار در چند جلسه بحث خواهیم کرد تا کم و بیش موضوع باز کنیم و خود را محدود به گذار سریع از آن…

دیکتاتورهای قرن بیستم ( بخش اول ): مقدمه: چرا دیکتاتوری؟

درسگفتارهای ناصر فکوهی / دیکتاتورهای قرن بیستم / بخش اول / مقدمه: چرا دیکتاتوری؟ / با همکاری نسرین غلامحسین‌زاده در نخستین جلسه مجموعه درسگفتارهای «دیکتاتوری‌ها و نظام‌های اقتدار‌مدار قرن بیستم»  با ارایه یک مقدمه، منابع و مباحث عمومی در…

فاشیسم و گوناگونی فرهنگی (بخش ششم): فاشیسم ایتالیا

فاشیسم و گوناگونی فرهنگی/ درسگفتار/ فاشیسم ایتالیا/ بخش ششم در برنامه امروز هدف آن است که ببینیم چه نکته‌های مشترکی از ویژگی‌های فاشیسم و اقتدارگرایی  به طور عام، در فاشیسم ایتالیا قابل رد‌یابی هستند و در نهایت نشان دهیم که چگونه…

عکس فوری (۲۷۶): روایت ایرانی «نظریه جایگزینی بزرگ

یکی از مشخصات منفی فرهنگ برخی از ایرانیان که بارها و بارها  بر آن تاکید شده است و خود نتیجه درماندگی و دور ماندن از کاروان آزادی و تمدن و روشن‌بینی جهانی بوده است، ارباب‌منشی و زورگویی ظالمانه نسبت به پایین‌دستان و چاپلوسی و بندگی نسبت به…

فاشیسم و گوناگونی فرهنگی(بخش چهارم): مقدمه

فاشیسم و گوناگونی فرهنگی/ درسگفتار/ مقدمه/ بخش چهارم دربخش پیشین ما از مفاهیم اقتدارگراییو استبدادصحبت کردیم. ضدیت با دموکراسی در چارچوب دولت ملی، بدین معناست که چنین دولتی ادعا کند، مشروعیت خود را از مردم می‌گیرد اما حاضر نباشد…

فاشیسم و گوناگونی فرهنگی (بخش سوم): مقدمه

فاشیسم و گوناگونی فرهنگی/ درسگفتار/ مقدمه/ بخش سوم   گفتیم واژهٔ فاشیسم تا سال‌های پس از جنگ، بیشتر درباره ایتالیا‌ی موسولینی  در جنگ جهانی دوم و واژهٔ نازیسم و هیتلریسم دربارهٔ آلمان به کار می‌رفت  اما بعدها شکل عمومی گرفتند و در واژه…

دولت‌ها اغلب علوم اجتماعی و انسانی را برای خود خطرناک می‌دانند

کارکرد دانشگاه را ـ به طور عام در رشته‌ی علوم انسانی و رشته‌های علوم اجتماعی و به طور خاص ـ درایران امروز چگونه می‌بینید؟ به گمانم در پرسش شما ابهامی وجود دارد. یعنی دقیقا متوجه نمی‌شوم منظورتان از «کارکرد»، آیا واژه Function   است…