مرور برچسب

آینده اجتماعی

کوته‌نوشت‌های ِاجتماعی (۲۰): نظریه آشوب، اثر ِ پروانه‌ای ِ امر ِاجتماعی

در ادبیات ِعلمی، مفهوم ِ «نظریه آشوب» و «اثرپروانه‌ای»، به ریاضیات و فیزیک و نام دانشمند آمریکایی، ادوارد لورنتس پیوند خورده‌اند. لورنتس در سال 1972 در کنفرانسی پرسشی را مطرح کرد: «آیا بال زدن پروانه‌ای در برزیل می‌تواند منجر به…