مرور برچسب

آنومی

عکس فوری(۲۵۳): متاستاز آسیب‌های اجتماعی و پی‌آمدهای ویرانگر آن در موقعیت جامعه ما

یک بازنمایی اجتماعی (social representation) برساختی ذهنی است که هر شخصی از واقعیت بیرونی در فکر خود با کمک نظام‌های معنا‌شناختی (semantic) و رده‌شناختی (taxonomic) پیش‌آموخته، می‌سازد تا به این وسیله بتواند یک یا مجموعه‌ای از واقعیت‌های…

آیا جامعه ایران وارد دوره‌ای آنومیک شده است؟

گفتگو با ناصر فکوهی استاد انسان‌شناسی دانشگاه تهران و مدیر موسسه انسان‌شناسی و فرهنگ واژه آنومی ( از ریشه یونانی به معنای نبود قانون و ارزش) را عمدتا امیل دورکیم و از خلال کتاب «خودکشی» خود وارد ادبیات علوم اجتماعی کرد. تعبیر…