مرور برچسب

آلمان

گفتارهای عمومی (۱۴۱): فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر:فاشیسم در روسیه

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و چهل و یکمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه پانزده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر” در تاریخ پنجشنبه ۷ اردیبهشت ۱۴۰۲ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی دکتر…

گفتارهای عمومی (۱۳۴): فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر:هیتلریسم و فاشیسم و نوفاشیسم آلمان

به اطلاع علاقمندان میرساند صد و سی و چهارمین جلسه گفتارهای عمومی (مجموعه پانزده قسمتی جدید) دکتر ناصر فکوهی با موضوع “فاشیسم و گوناگونی فرهنگی اش در دوران معاصر” در تاریخ پنجشنبه 27 بهمن ماه ۱۴۰۱ در کانال درسها و کانال گفتارهای عمومی دکتر…

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / وایمار ۱

نگارخانه / مجموعه عکسهای ناصر فکوهی / وایمار 1 / گوته، شیلر، حافظ، شکسپیر و باوهاس در شهری به آرامش بهشت / آلمان، شهر «وایمار» / تابستان 1393 / «نگارخانه»، مجموعه های تصویری هستند که هربار زمان ها و مکان های مشخصی را به نمایش می گذارند و…