مرور برچسب

آفریقا

کلود لوی استروس، یک واژه‌نامه صمیمی

کلود لوی استروس / یک واژه‌نامه صمیمی برگردان ناصر فکوهی    در این گفتگو که دومینیک آنتوان گریزونی(Dominique – Antoine Grisoni) با کلود لوی استروس انجام داده است، وی دربرابر هر یک از واژه‌هایی که به او پیشنهاد شده، چند جمله‌ای را بیان…