مرور برچسب

آسیب شناسی فرهنگی

درسگفتار: آسیب‌شناسی ذهنیت فرهنگی ایرانی (بخش دوم)

آسیب‌شناسی ذهنیت فرهنگی ایرانی / درسگفتار/ مقدمه/ بخش دوم ۵- توهم فروپاشی سیاسی – فکری در لحظه‌ای خاص: فرهنگ‌ها و تمدن‌ها از ساده‌ترین آن‌ها و حتی جوامع بدون نوشتار تا امپراتوری‌های بزرگ، همواره بر اساس نظام‌های خطی (اغلب…

آپارتمان‌هایی بی‌ریشه برای آدم‌هایی بی‌ریشه‎‌تر

در سال‌های دهه ۱۳۴۰، همانگونه که می‌دانیم سیاست فرهنگی رژیم پیشین ملغمه‌ای بود از تضادها‌: از یک سو، نوعی دموکراسی فرهنگی آغاز شده بود که در بسیاری موارد به گسترش و حتی تعمیق و ریشه‌گرفتن گروهی از فرایندها و رفتارهای فرهنگی مفید دامن می‌زد…