مرور برچسب

آسیب شناسی ذهنی

درسگفتار: آسیب‌شناسی ذهنیت فرهنگی ایرانی (بخش دوم)

آسیب‌شناسی ذهنیت فرهنگی ایرانی / درسگفتار/ مقدمه/ بخش دوم ۵- توهم فروپاشی سیاسی – فکری در لحظه‌ای خاص: فرهنگ‌ها و تمدن‌ها از ساده‌ترین آن‌ها و حتی جوامع بدون نوشتار تا امپراتوری‌های بزرگ، همواره بر اساس نظام‌های خطی (اغلب…

درسگفتار: آسیب‌شناسی ذهنیت فرهنگی ایرانی (بخش اول)

آسیب‌شناسی ذهنیت فرهنگی ایرانی / درسگفتار/  مقدمه / بخش اول   تاریخ معاصر ایران از ابتدای قرن بیستم در فرایندی قرار می‌گیرد که جهان در آن شاهد چرخش بزرگی از نظام‌های استعماری به نظام‌های مبتنی دولت- ملت‌ها در جهان سوم نیز هست: اغلب…