مرور رده

گزارش

نظریه های بدن (۶): نظریه های باستان (بخش ششم)

نظریات بدن / بخش ششم نظریه‌های باستان مهم‌ترین و زیباترین مجسمه‌ای که به عنوان استناد مطلق بدن مردانه و به طور مطلق زیبایی، می‌توان به آن اشاره کرد، مجسمه داوود میکل آنژ است که یک مرد جوان برهنه را بازنمایی می‌کند. اینجا نیز بحثی به…

نظریه های بدن (۵): نظریه های باستان (بخش پنجم)

نظریات بدن / بخش پنجم نظریه‌های باستان در دیدگاه یونانی به طور کلی و در دیدگاه افلاطون به طور خاص، جدایی بدن و جان؛ یا بدن و روح به صورت نسبی وجود دارد و بدن، بدون روح ارزشی ندارد. در این دیدگاه، بدن موقعیت دوگانه‌ای دارد. از…

نظریه های بدن (۴): نظریه های باستان (بخش چهارم)

نظریات بدن / بخش چهارم نظریه‌های باستان اما سوال این است که چه چیزی باید پاک و تطهیر شود؟ از میان بردن آلودگی، عملی نمادین برای دور کردن شیطان و برای دور کردن بدی است. به همین جهت است که در خود نظام‌های مادی ابزارهایی وجود…

نظریه های بدن (۳): نظریه های باستان(بخش سوم)

نظریات بدن / بخش سوم نظریه‌های باستان حدود هزار سال پیش از میلاد تمدن‌های جدیدی شروع به شکل گرفتن کردند که با تمدن‌های قبلی کاملاً متفاوت بودند. آخرین تمدن‌ها پیش از این گروه، تمدن‌های بین‌النهرینی، تمدن‌های آشوری و… بودند…

نظریه های بدن (۲) : نظریه های باستان (بخش دوم)

بدن / درسگفتار/ نظریه‌های باستان/ بخش دوم ناصر فکوهی از خود میپرسیم که چرا زندگی فرایندی است که با سازوکار و احساس درد آغاز می‌شود؟ عمل زایمان آمیخته با درد است و درد مهم‌ترین سازوکار محافظت‌کننده از زندگی است؟ زیرا امکان می‌دهد زندگی…

نظریه های بدن(۱): نظریه‌های باستان (بخش اول)

بدن / درسگفتار/ نظریه‌های باستان/ بخش اول ناصر فکوهی درآمد نظری حول مفهوم بدن به این دلیل سودمند است که می‌توانیم به بنیان اندیشه و شناخت در مورد بدن از ابتدا تا به امروز نگاهی بیاندازیم. تقریبا تمام این نظریات، بیشتر ریشه‌های خیالین…

گفتارهای عمومی (۷۰): خود و دیگری/ بدن خود و بدن دیگری (بخش اول)

خود و دیگری/ بدن خود و بدن دیگری /بخش اول تاریخ بدن بخشی از انسان‌شناسی و در زیرمجموعه انسان‌شناسی تاریخی قرار می‌گیرد. در اینجا مایلم با رویکرد خود و دیگری به این موضوع بپردازم. در این گفتارها همیشه از یک یا دو مفهوم کلیدی بحث خود را…

گفتارهای عمومی (۷۰):خود و دیگری: بدن خود و بدن دیگری (بخش دوم)

خود و دیگری: بدن خود و بدن دیگری / بخش دوم بحث بدن را در چارچوب خود و دیگری ادامه می‌دهیم. در بخش پیش به مفهوم «بدن‌های مورد استناد» اشاره کردیم. در جوامع مختلف چه در سطح ملی چه در سطح بین‌المللی بدن‌هایی مطرح و برجسته می‌شوند…

گفتارهای عمومی (۶۷):خود و دیگری/ زن و مرد (بخش دوم)

خود و دیگری: زن و مرد/ بخش دوم همان‌طور که اشاره کردیم اگر تحول رابطه زن و مرد به عنوان رابطه خود و دیگری به طبیعت نزدیک بود در نهایت همان سلطه مرد بر زن یا مذکر بر مؤنث را داشتیم که در طبیعت نیز وجود دارد. در طبیعت نه همه‌جا بلکه میان…

گفتارهای عمومی (۶۷): خود و دیگری: زن و مرد (بخش اول)

خود و دیگری: زن و مرد این موضوع که در فرهنگ‌های مختلف شاهد فاصله‌گرفتن افراد با یک‌دیگر و نفی دیگری به نفع خود یا تلاش برای حفظ هویت خود با طرد هویت دیگری صورت می‌گیرد ریشه‌های متفاوتی دارد. تا رابطه انسان با طبیعت، جانوران، اشیا و در کل…